×

Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται κενός κωδικός
Winners
Τα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον

Δώρο

Μήνας

Όνομα

Πόλη

Galaxy S10 1 Iουνιίου 2019 – 31 Αυγούστου 2019 Βασιλική Γ. Αττική
Galaxy S10 1 Μάρτιος 2019 – 31 Μαίου 2019 Ιωάννης Δ. Ν.Ιωνία - Αττικής

 iPhoneXS

 1 Νοεμβρίου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019 

 Αλεξανδρος Φ. 

 Αχαρναί - Αττικής